PARTICIPA | Aquesta vesprada, a partir de les 20h, se celebra el Ple Ordinari de setembre, amb els següents punts:

1. Aprovació acta número 8 de 13 de juny de 2015.

2. Donar compte pressupost d’ingressos i despeses 2015, estat d’execució des de l’1 de gener al 31 de juliol de 2015; i de l’acta d’arqueig, pressupost 2015, del 13 al 30 de juny i de l’1 al 31 de juliol de 2015.

3. Donar compte resolucions d’Alcaldia des de la número 1502 a la 1618 de 2015; i actes de Junta de Govern Local de 27 de juliol i 3 d’agost de 2015.

4. INTERVENCIÓ.- Donar compte resolucions amb <<reparos>>.

5. INTERVENCIÓ.- Habilitació de crèdit derivat de la modificació de crèdit 10T/2015.

6. POLICIA LOCAL.- Concessió diploma jubilació oficial.

7. CONSELL AGRARI.- Modificació Ordenança Reguladora del Medi Rural a Sueca.

8. CONSELL AGRARI.- Nomenament membres de la Comissió Executiva del Consell Agrari.

9. PATRIMONI.- Cessió gratuïta de l’ús de l’aquarterament de la Guàrdia Civil.

10. Moció de tota la Corporació Municipal sobre la rehabilitació i condicionament del pont d’Alfons XIII (Pont de Ferro de Fortaleny) com a via ciclista i per a vianants i d’adhesió a la Plataforma Pont de Ferro Fortaleny.

11. Moció del Grup Municipal Socialista sobre BEQUES DE TRANSPORT per als estudiants.

12. Moció del Grup Municipal Socialista per a DEDICAR EL NOM D’UN CARRER A AMADO GRANELL I VIRTUDES CUEVAS.

13. Moció del Grup Municipal Popular per a dedicar la recaptació dels actes de les Festes Locals a fins socials.

14. PRECS I PREGUNTES.

*Recordeu que podeu seguir el Ple en directe per Sucro TV, a partir de les 20h.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *